Υπολογισμός των αποστάσεων Lambarene ( Ηνωμένο Βασίλειο )