Λαττάκεια ( Αραβική Δημοκρατία της Συρίας )

Η απόσταση μεταξύ άλλων πόλεων